Предложения о работе


Tallinna Linnamäe Vene Lütseum otsib oma meeskonda

  • eesti keele teise keelena õpetajat
  • tehnoloogiaõpetajat
  • klassiõpetajat

Eeldame kandidaadi vastavust HTMi kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele (Haridus- ja teadusministri 29.08.2013.a määrus nr 30), eesti keele oskust C1 tasemel, täpsust, korrektsust ja vastutustundlikkust ning soovi töötada lastega.

Kandideerimiseks palume täita järgmine vorm:

ees- ja perekonnanimi:
ametikoht:
dokumendid (CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavad dokumendid, eesti keele oskust tõendavad dokumendid): 
muu, mida kandidaat peab vajalikuks:

Meeldivale koostööle lootma jäädes
Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi koolipere