Vabad töökohad


Tallinna Linnamäe Vene Lütseum

kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtale:

1.       Klassiõpetaja

2.       Eesti keele õpetaja

3.       Matemaatika õpetaja

4.       Inglise keele õpetaja

5.       Füüsika õpetaja

6.       Bioloogia õpetaja

7.       Loodusõpetuse õpetaja

8.       Inimeseõpetuse õpetaja

9.       Arvutiõpetuse õpetaja

10.     Tantsuõpetaja

11.     Kehalise kasvatuse õpetaja

12.     Tehnoloogiaja kodunduse õpetaja

13.     Abiõpetaja

14.     Koolipsühholoog

15.     Eripedagoog

16.     HEV-koordineerija

17.     Arendusjuht


Täpsemat infot kandideerimise kohta saab ametikohale klikkides.

TLVL õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord