Vastuvõtu kord

Laste registreerimine koolikatsetel osalemiseks 2024/2025 õppeaasta mitteelukohajärgse 1. klassi.


Perioodil 15.01 - 02. 02. 2024 on avatud laste registreerimine koolikatsetel osalemiseks 
2024/2025 õppeaasta mitteelukohajärgse 1. klassi.


Töökord on järgmine:

1. 15.01.- 02.02.2024 registreerimine koolikatsel osalemiseks (vt. link ); 

2. 03.02.2024 kell 10.00 kirjalik praktiline töö;

3. 07.- 08.02.2024 kutse suulisele vestlusele;

4. 10.02.2024 kell 9.00 suuline vestlus lapse ja tema vanemaga vastavalt koostatud ajakavale;

5. 22.- 23.02 2024 vanemate teavitamine lütseumi vastuvõtmisest;

Kirjaliku töö tegemiseks peab kaasas olema pinal (2 pliiatsit, värvipliiatsid, joonlaud, kustutuskumm) ja vahetusjalanõud. Lütseumi hoonesse võib siseneda üks saatja koos lapsega.


Lisainfo telefonil +372 53317014 või email: natalja.ljudikainen@tlvl.ee


31.01.2024 või 02.02.2024 kell 17.30 põhikooli majas (Linnamäe tee 10) ootame kõiki infotundi, kus tutvustame mitteelukohajärgse 1. klassi eesmärke ja õppeprotsessi korraldamise eripärasi.ELUKOHAJÄRGNE KOOL.  VASTUVÕTT 1. KLASSI


Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. - 15. märtsini e-kooli keskkonnas või paberil Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus).


Haridusamet teavitab lapsevanemat elukohajärgse kooli määramisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis isiku rahvastikuregistrijärgsele aadressile või ühtses veebikeskkonnas elektrooniliselt hiljemalt 20. maiks käesoleval aastal;


Lapsevanem või lapse seaduslik esindaja on kohustatud käesoleva aasta 10. juuniks teavitama määratud elukohajärgset kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest. Kui lapsevanem soovib koolikohast loobuma, esitab ta  veebikeskkonnas pohikool@tlvl.ee digitaalselt allkirjastatud avalduse lapse õpilaskandidaatide nimekirjast välja arvamiseks või paberikandjal aadresil Linnamäe 10. Lapsevanemal või lapse seaduslikul esindajal on õppekohast loobumisel õigus valida kool, kus on vaba õppekoht.


Täpsema informatsiooni saate leida Tallinna Haridusameti veebikeskkonnas aadressil:


http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine#nooremad


Uuendatud: 22.01.2024 14:09