Предложения о работе


Tallinna Linnamäe Vene Lütseum otsib oma meeskonda

  • eesti keele teise keelena õpetajat
  • tehnoloogiaõpetajat (käsitöö ja kokandus)
  • klassiõpetajat
  • HEVKO

Eeldame kandidaadi vastavust HTMi kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele (Haridus- ja teadusministri 29.08.2013.a määrus nr 30), eesti keele oskust C1 tasemel, täpsust, korrektsust ja vastutustundlikkust ning soovi töötada lastega.

Kandideerimiseks palume esitada gumnaasium@tlvl.ee


  • dokumendid: CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavad dokumendid, eesti keele oskust tõendavad dokumendid
  • muu, mida kandidaat peab vajalikuks:Meeldivale koostööle lootma jäädes
Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi koolipere