Liikuma Kutsuv KoolLiikuma Kutsuv Kool on haridusuuendusprogramm, mis on sündinud Tartu Ülikooli liikumislabori ja Eesti koolide koostöös ja mille sihiks on kujundada Eestis liikumissõbralik koolikultuur.

...

Tartu Ülikooli liikumislabor on liikumis-, tervise-, haridus- ja sotsiaalteadlasi ning valdkonna eksperte koondav Tartu Ülikooli üksus.

...

Liikumislabori eesmärgiks on, et kõik Eesti inimesed saaksid olla piisavalt liikuvad - seda nii igapäevategevuste käigus kui liikumisharrastuste näol.

...

Aastatel 2020-2023 toimuvad Liikuma Kutsuva Kooli arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel.
Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

...

Liikuma Kutsuv Kool on koosloomel põhinev võrgustik, kus osalevad lisaks koolidele ja kooliperedele Tartu Ülikooli liikumislabor, sporditeaduste ja füsioteraapia instituut, ühiskonnateaduste instituut, hariduseksperdid ja paljud teised partnerid.

Liikuma Kutsuvate Koolide võrgustikku kuuluvad koolid üle Eesti. 

...

MIS PROGRAMM ON LIIKUMA KUTSUV KOOL ON 

Liikuma Kutsuv Kool on programm, milles alates 2016. aastast otsitakse Tartu Ülikooli liikumislabori eestvedamisel koostöös koolidega toimivaid lahendusi, kuidas muuta koolipäevad liikuvamaks ja tuua rohkem liikumisrõõmu iga õpilaseni. Meie visioon on, et kõigil Eesti õpilastel peab olema võimalus õppida Liikuma Kutsuvas Koolis.

Hea ülevaate leiab Liikuma Kutsuva Kooli programmist leiab sellest videost:

https://www.liikumakutsuvkool.ee/liikumakutsuvkool/

LIIKUMA KUTSUVA kOOLI PÕHIMÕTTED

Liikuma Kutsuva Kooli programmis luuakse liikumisvõimalusi kõigisse koolipäeva ja -elu osadesse alates kooliteest ning lõpetades huvitegevustega:


https://www.liikumakutsuvkool.ee/wp-content/uploads/2022/12/Uus-mudel-1024x517.png

Tegutsemisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

  • liikumine on koolipäeva loomulik osa, mis toetab õppimist, suhteid ja tervislikku arengut;

  • liikuma kutsuv kool toetab koolipere liikumist aktiivsete ainetundide, vahetundide;

  • liikumine on osa koolikultuurist;

  • liikumist toetavad ka kooliruumid ja kooliõu;

  • liikumine koolipäeva eri osades toob juurde koolirõõmu ning pakub õpilastele võimalust ;

  • liikumine on rohkem kui ainult sport.

Koolidel on erinevad tingimused, vajadused ja võimalused. Seetõttu on oluline, et iga kool leiaks endale kõige paremini sobivad lahendused. Liikuma Kutsuv Kool tähendab koolipere, lapsevanemate, omavalitsuse head läbikäimist ja koostööd õpilaste liikumise toetamisel. Ja mis on väga oluline – iga kool või kooliga seotud inimene saab hakata ise muutusi looma. 

Olulised kooliga seotud osapooled, kes panustavad liikuma kutsuva koolikultuuri eri elementide loomisse, leiab alljärgnevalt skeemilt.

https://www.liikumakutsuvkool.ee/wp-content/uploads/2023/08/Liikuma-Kutsuva-Kooli-osapooled-1024x586.png