Надзор


Haridus- ja Teadusministeerium teostab kooli üle
haldusjärelevalvet. Kontaktandmed: 


Piret Hiisjärv, Piret.Hiisjarv@hm.ee, tel 56876436 

www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/ja..