Lütseumist


“Üldise kasu jaoks“

Mission

Kõrgelt arenenud vaba isiksuse kasvatamine, kes mõistab üldinimlikke väärtusi, kes on valmis eneseleidmiseks, ümbritseva maailma ümberkujundamiseks koostöös teistega, olenemata nende rahvusest, poliitilistest tõekspidamistest või religioonist.

 

Visioon

Standartidele vastav usaldusväärne organisatsioon, kus pidevas enesetäiendamise protsessis õpitakse olema edukad.

 

Siht

Luua soodsad tingimused vaba, haritud, kultuurse, kõlbelise ja füüsiliselt arenenud isiku kasvatamiseks ja arendamiseks.

  
Kooli tegevuse põhiväärtused:

  • Teadmised;
  • Isiksuse areng;
  • Sotsialiseerimine.

Õppeaasta eesmärk


Luua vajalikud eeldused õpilase isiksuse arengule suunatud tegevuse arendamiseks süsteemse analüüsi alusel.