Sihtasutus Archimedese
13.04.2020 17:37 Vasjohha Aleksandr


Sihtasutus Archimedese noorteagentuur otsib koole ja õpetajaid, kes on huvitatud “Rahvusvahelise projektijuhtimise” valikaine õpetamisest järgmisel õppeaastal ja/või soovivad osaleda antud teemalistel tasuta täiendkoolitustel. 

Rahvusvahelise projektiõppe valikaine on sobilik peamiselt gümnaasiumiastme õpilastele ja võimaldab neil omandada praktilisi oskuseid projekti kirjutamisel ja juhtimisel. Eduka aine läbimise korral on noorte poolt valmis töötatud projektiidee, mida saab esitada rahastuse taotlemiseks noorteagentuurile rahvusvahelise noortevahetusena. Lisaks näeme head võimalust siduda projektide kirjutamine gümnaasiumi õpilaste praktilise töödega. 


Rahvusvaheline projektiõppe kui valikaine tugevused:


· Arendab noortes eluks vajalikke ülekantavaid oskuseid näiteks omaalgatusvõime, projekti kirjutamise oskus ja analüüsivõime

· Kasutab mitteformaalse õppimise meetode ja on õpilaste jaoks huvitav

· Võimaldab noortel muuta enda kodukohta paremaks ning mõista paremini ühiskonnas toimuvat

· Omab praktilist väljundit läbi võimaluse taotleda enda ideedeks rahastust.

Projektijuhtimise aine õpetamine on paljudele koolide jaoks uus ning seetõttu pakume noorteagentuuri poolt koolidele õppeaine läbiviimiseks tuge. Peamiselt same teid toetada järgmisega:


· Rahvusvahelise projektiõppe käsiraamat õpetajatele nii eesti kui ka vene keeles

· Käsiraamatu ja õppeaine ainekava põhjal koostatud näidistunnikavad 35 ja 70 ainetunni pikkusena

· Koolitused valikaine õpetajatele

· Noorteagentuuri esitlejate külastused koolitundidesse, kus tutvustatakse konkreetseid projektide rahastusvõimalusi ja vastatakse tekkinud küsimustele


Esimene õpetajate tasuta täiendkoolitus toimub juba 24-26 aprillil online kujul (kokku 10 akadeemilist tundi). Sellele registeerimine ja lisainfo on leitav siit: https://koolitus.edu.ee/training/3918

Kindlasti on plaanis korraldata lisaks ka õpetajate koolitused nii eesti kui ka vene keeles augusti lõpus (võimaluse korral füüsilisel kujul).

Juhul kui teie koolil on huvi antud valikaine õpetamise vastu järgmisel kooliaastal, andke sellest teada kirjutades heiki.viisimaa@archimedes.ee . Sel juhul on meill võimalik valikainest juba detailsemalt rääkida. Lisaks võite samale meiliaadressile ka kirjutada kui teil on soov saada kooli tasuta rahvusvahelise projektijuhtimise käsiraamatut paberkujul.
Lugupidamisega