KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJAID


Tallinna Linnamäe Vene Lütseum

otsib oma meeskonda

KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJAID

Töö kirjeldus

Tööülesanneteks on õppeprotsessi kavandamine ja õppetegevuse läbiviimine nii eesti kui ka vene õppekeelega klassides. Vene õppekeelega klassidesse vajame poiste kehalise kasvatuse õpetajat.

Ootused kandidaadile

Kandidaadilt ootame:

·     erialast magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni (võib olla ka omandamisel) vt PGS § 741;

·     eesti keele oskust emakeelena või C1-tasemel või B2-taset vene õppekeelega klasside õpetajalt;

·     vene keele oskust tööks vene õppekeelega klasside õpilastega;

·     head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust;

·     õppijakeskset lähenemist;

·     meeskonnatööle orienteeritust ja avatust uuendustele;

·     liikumisaktiivsuse edendamist koolis.

Kasuks tuleb:

·     LAK-õppe metoodika tundmine;

·     töökogemus keelekümblusklassides.

Ettevõte pakub

Omalt poolt pakume:

·     mentorituge sisseelamise toetamiseks;

·     õpetaja kutse taotlemist juhul kui Sinu magistrikraad ei ole omandatud haridusvaldkonnas;

·     paindlikku tööaega koolivaheaegadel;

·     toredaid ühisüritusi ja tunnustamist (sh ka rahalist);

·     kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid;

·     sõbralikku ja toetavat kollektiivi;

·     56 kalendripäeva puhkust suveperioodil;

·     enesetäiendamise võimalusi;

·     paindlikkust töökoormuse küsimustes.

Kandideerimine

Kandideerimiseks tuleb esitada oma elulookirjeldus (CV) ja haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil konkurss@tlvl.ee või läbi CV Keskuse.

Tööle asumise aeg on hiljemalt 01.09.2024.

Kandideerimine kuni 15.04.2024.