EESTI KEELE TEISE KEELENA ÕPETAJAID

Tallinna Linnamäe Vene Lütseum

otsib oma meeskonda

EESTI KEELE TEISE KEELENA ÕPETAJAID

Töö kirjeldus

Tööülesanneteks on õppeprotsessi kavandamine ja õppetegevuse läbiviimine põhikoolis.

Ootused kandidaadile

Kandidaadilt ootame:

·     erialast magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni (võib olla ka omandamisel) vt PGS § 741;

·     eesti keele oskust emakeelena või C1-tasemel;

·     head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust;

·     õppijakeskset lähenemist;

·     meeskonnatööle orienteeritust ja avatust uuendustele.

Kasuks tuleb:

·     LAK-õppe metoodika tundmine;

·     töökogemus keelekümblusklassides.

Ettevõte pakub

Omalt poolt pakume:

·     mentorituge sisseelamise toetamiseks;

·     paindlikku tööaega koolivaheaegadel;

·     toredaid ühisüritusi ja tunnustamist (sh ka rahalist);

·     kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid;

·     sõbralikku ja toetavat kollektiivi;

·     56 kalendripäeva puhkust suveperioodil;

·     enesetäiendamise võimalusi;

·     paindlikkust töökoormuse küsimustes.

Kandideerimine

Kandideerimiseks tuleb esitada oma elulookirjeldus (CV) ja haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil konkurss@tlvl.ee või läbi CV Keskuse.

Tööle asumise aeg on hiljemalt 01.09.2024.

Kandideerimine kuni 15.04.2024.