Õpilased

Koolis on 1136 õpilast.

  • 1.-3. klasside õpilased (12 klassikomplekti, 350 õpilast);
  • 4.-6. klasside õpilased (11 klassikomplekti, 300 õpilast);
  • 7.-9. klasside õpilased (11 klassikomplekti, 323 õpilast);
  • 10.-12. klasside õpilased (6 klassikomplekti, 163 õpilast).

Lisainformatsioon Tallinna Haridusameti kodulehel.ÕpilasomavalitsusÕpilasomavalitsuse esimees: German Levenets.
Õpilasomavalitsuse aseesimees: Dmitri Fadin.


Õpilasomavalitsuse liikmete nimekiri

Õpilaste nimekirjad