Pikapäevarühm


Pikapäevarühmade päevareziim:

  • jalutamine, mängud õues;
  • kell 14.00 on lõuna;
  • kodutöö tegemine;
  • ringitööst osavõtmine:
    • korvpalli sektsioon
    • kunstiring 
    • rahvapillide orkester.