PikapäevarühmTallinna munitsipaalkoolide tasulise pikapäevarühma ühe tunni õppetasu kehtestamine

Pikapäevarühmade päevareziim:

  • jalutamine, mängud õues;
  • kell 14.00 on lõuna;
  • kodutöö tegemine;
  • ringitööst osavõtmine:
    • korvpalli sektsioon
    • kunstiring 
    • rahvapillide orkester.


Pikapäevarühma töökord
rühma №        õpetaja
kellaaeg        kab. №
1. klassid
1. rühm
I. MeškovaE12.00-14.00251
I. ŠtšukinaT12.00-14.00245
I. ŠtšukinaK12.00 - 14.00245
I. MeškovaN12.00 - 14.00251
I. Štšukina,
R
12.00 - 13.00245
I.Meškova13.00 - 14-00245
2. rühm
Т. SolopovaE12.00 - 14.00244
I. FisunT12.00 - 14.00246
Т. SolopovaK12.00 - 14.00244
I. FisunN12.00 - 14.00246
I.Fisun
R
12.00 - 13.00246
Т. Solopova13.00 - 14.00244
       3. rühmN. Korjaeva E - R14.00 - 17-00244
2. klassid
1. rühm
I.DerunovaE13:00 - 15:00328
O.KurakinaT13:00 - 15:00330
I.DerunovaK12:00 - 15:00328
O.KurakinaN12:00 - 15:00 330
I.Derunova
R
12.00-15.00
328
O.Kurakina330
2. rühm
F. Hadiullina E13:00 - 15:00335
N. KatõševaT13:00 - 15:00332
N. KatõševaK13:00 -15:00332
F. Hadiullina N-R13:00 - 15:00335


2. - 4 klassid

1. rühmL. Lepna E -R13.00-17.00242