Lütseumi ajalugu

1.septembril 1988.a - Avati Tallinna 64.Keskkool. Koolis õppis 2200 õpilast.

1989.a - Saavutati esimene koht vabariiklikul keemiaolümpiaadil. Avati esimene majanduskallakuga klass. Keskkooli lõpetas esimene lend. Klassijuhataja V.Sergejuk.

1990.a - Toimusid majandusklasside esimesed rahvusvahelised mängud Mahhatškalas.Haldusjuhtimisklassi õpilased osalesid rahvusvahelistel seminaridel ja mängudel. Osaleti Venemaa Kesktelevisiooni noortesaates. Avati koreograafiastuudio "Viktoria". Esimene kuldmedal.

1994.a - Avati kooli esimene arvutiklass, modelleerimis- ja konstrueerimisklass. Toimus esimene rahvusvaheline ärijuhtimislaager Uuskülas.

1995.a - Ärijuhtimisklassi õpilased külastasid USA-d. Koolikonkurss "Aasta õpetaja".

1996.a - Moodustati kooli õpilasomavalitsus. Loodi kooli korvpallimeeskond. Treener V.Zemtsov. Toimusid rahvusvahelised ja vabariiklikud korvpalliturniirid. Avati kooli jõusaal. Kooli lõpetas üks paremaid klasse - 7 medalit. Klassijuhataja T.Vorobjovskaja.

1997.a - Toimus rahvusvaheline seminar kodanikuõpetuses ja vabariiklik seminar "Minu maailm ja mina". Kool sai gümnaasiumi staatuse – Tallinna Linnamäe Gümnaasium. Rahvusvaheliste kontaktide loomine.

1998.a - Tähistati kooli 10.sünnipäeva. Toimusid pidulikud üritused. Avati kirjandus-muuseum A. Puškini 200.sünniaastapäevaks. Õppemängu "Linn" läbiviimine. Avati teine arvutiklass programmi "Tiigrihüpe" raames.

1999.a - Avati meediakeskus. Koostööprojekt TPÜ-ga.

2000.a - Muuseum "A.S.Puškin. XX.sajand" sai tunnustuse nii vabariigis kui ka teistes riikides. Venemaa Kultuuriministeerium andis muuseumile diplomi ja medali.

2001.a - Avati õppe-metoodikakabinet "Estika".

2002.a - Kool võttis osa projektist "Tallinna Haridusasutuste Kvaliteediauhind" ja pälvis Tallinna Haridusameti kvaliteediauhinna "Hästi juhitud kool 2002".

2003.a - Õpilane Mihhail Dudin võitis Sõltumatute Riikide Liidu ja Balti riikide II. rahvusvahelisel vene keele olümpiaadil. Sõlmiti koostööleping Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi ja Moskva linna kooli nr.1306 vahel.

2004.a - Toimus üleminek internetipõhisele õppeinfosüsteemile E-kool. Projekti "LES– Lütseumi Ühine Võrk" avamine.

2006.a - Renoveeriti koolihoone ja staadion. Korrastati ja haljastati kooli ümbrus.

2007.a - Sõlmiti koostööleping Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi ja Kiievi linna A.S.Puškini-nimelise gümnaasiumi nr.153 vahel.

2008.a - Koostöölepingu sõlmimine Ülevenemaalise A.S. Puškini Muuseumiga. Muuseumi „A.S. Puškin. XX. sajand“ 10. aastapäeva tähistamine, A.S. Puškini järeltulijatega kohtumine. 1. koht konkursil "Innovaatiline tegu 2008".

2009.a - 1. koht konkursil "Innovaatiliste lahenduste konkurss 2009 ". Gümnaasium pälvis tiitli "Hea huvitegevusega kool". "Venemaa Juunioride kiirusautomudelite võistlus", 1.koht.

2010.a  - 2. koht konkursil "Eesti parim õpilasfirma". "Eesti Juunioride kiirusautomudelite meistrivõistlused 2010", 1.koht.